Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikat
Szanowni Państwo!

Rozpoczyna się proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora Mikro i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.
Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.

Czytaj więcej na stronie Banku
Komunikat
Szanowni Państwo!

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie informuje, że od dnia 12 sierpnia 2021r. wprowadzone będą zmiany w systemie logowania do systemu eBankNet.

Logowanie dalej będzie wymagać podania dodatkowego środka autoryzacyjnego – kodu z wiadomości SMS, lecz rzadziej (minimum raz na 90 dni).

Zwracamy uwagę, iż dostęp do historii konta za okres powyżej 90 dni będzie nadal wymagał silnego uwierzytelnienia (potwierdzenia sms), tak samo jak autoryzacja przelewów czy autoryzacja danych usługi MojeID (profil zaufany) czy płatności PaybyNet.

Komunikat
Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, że 30 czerwca 2021 roku za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nastąpiło prawne i organizacyjne połączenie Banku Spółdzielczego we Włoszczowie (bank przejmujący) i Banku Spółdzielczego w Koniecpolu (bank przejmowany).

Od 01 lipca 2021 roku obydwa banki będą działały pod nazwą: BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE

W wyniku połączenia Bank Spółdzielczy we Włoszczowie stał się następcą prawnym i wstąpił w prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Koniecpolu. Siedziba Centrali Banku pozostanie we Włoszczowie.

Komunikat

Jeżeli nadal szanowny Kliencie chcesz płacić kartą w Internecie, pamiętaj o ustawieniu kodu PIN w Kartosferze. Masz czas do końca roku. Po 1 stycznia 2021r., niewprowadzenie kodu PIN, będzie skutkowało tym, że transakcja nie zostanie uwierzytelniona, a tym samym będzie nieskuteczna. Więcej informacji na stronie Banku www.bs-wloszczowa.com.pl w Aktualnościach.


Komunikat
Informacja o składaniu Wniosków Traczy Finansowej PFR.
Funkcjonalność składania wniosków Tarczy Finansowej PFR jest już dostępna w systemie eBankNet i eCorpoNet.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o Tarczy Finansowej PFR na stronie Banku www.bs-wloszczowa.com.pl w dziale Aktualności


Komunikat
Szanowni Klienci! Od 1 stycznia 2018r. wszystkie składki do ZUS będą przekazywane na jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o tym numerze powinni Państwo dostać z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017r. Więcej informacji na temat e-Składki znajdą Państwo na stronie www.zus.pl/eskladka.