Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikat

Jeżeli nadal szanowny Kliencie chcesz płacić kartą w Internecie, pamiętaj o ustawieniu kodu PIN w Kartosferze. Masz czas do końca roku. Po 1 stycznia 2021r., niewprowadzenie kodu PIN, będzie skutkowało tym, że transakcja nie zostanie uwierzytelniona, a tym samym będzie nieskuteczna. Więcej informacji na stronie Banku www.bs-wloszczowa.com.pl w Aktualnościach.


Komunikat

Szanowni Klienci
W dniu 31.12.2020r. Bank Spółdzielczy we Włoszczowie będzie czynny do godziny 12:00. Rozliczenia elektroniczne eBankNet i eCorpoNet wysłane po godzinie 12:30 zostaną rozliczone w dniu 04.01.2021r.!


Komunikat

Szanowni Klienci
Od dnia 15.08.2020r. nastąpiła zmiana w wysyłce SMS autoryzacyjnych.
Numer z którego będą przychodziły SMS-y autoryzacyjne i informacyjne to: 4455.
W treści SMS będzie dotychczasowa nazwa Banku „BS Wl-wa” lub „BS Wloszczowa:” w zależności od systemu bankowości elektronicznej z którego będą pochodzić.Komunikat
Informacja o składaniu Wniosków Traczy Finansowej PFR.
Funkcjonalność składania wniosków Tarczy Finansowej PFR jest już dostępna w systemie eBankNet i eCorpoNet.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o Tarczy Finansowej PFR na stronie Banku www.bs-wloszczowa.com.pl w dziale Aktualności


Komunikat
Bank Spółdzielczy we Włoszczowie informuje, iż od dnia 06.05.2019r. nastąpiła zmiana sposobu autoryzacji dyspozycji w systemie eBankNet. Zmiana polegała na zastąpieniu autoryzacji za pomocą list haseł jednorazowych TAN, autoryzacją przy pomocy kodu SMS. Prosimy o pilne zapoznanie się z informacjami na stronie Banku: www.bs-wloszczowa.com.pl. Klienci korzystający z metody autoryzacji za pomocą list haseł mogli wykonywać transakcje przy jej wykorzystaniu nie dłużej niż do dnia 20.05.2019r. włącznie.
Komunikat
Szanowni Klienci! Od 1 stycznia 2018r. wszystkie składki do ZUS będą przekazywane na jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o tym numerze powinni Państwo dostać z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017r. Więcej informacji na temat e-Składki znajdą Państwo na stronie www.zus.pl/eskladka.