Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikat
Szanowni Państwo
W związku z planowanymi pracami serwisowymi w dniu 27.02.2020r. (czwartek) w godzinach od 12:00 do 13:00 mogą występować przerwy w dostępie do serwisu bankowości elektronicznej. Za niedogodności przepraszamy!
Komunikat
W związku z koniecznością dostosowania systemu bankowości internetowej do dyrektywy unijnej PSD2 uprzejmie informujemy o zmianach, które będą obowiązywać od 14 września 2019r. w naszych regulacjach oraz w systemie bankowości elektronicznej eBankNet. Zmiany obejmują m.in.:
1. sposób logowania – zastosowano silne uwierzytelnianie w postaci dwuetapowego logowania podczas którego, oprócz dotychczasowego identyfikatora (loginu) i hasła, wymagana będzie dodatkowa autoryzacja otrzymanym kodem SMS;
2. w trakcie płatności kartą w Internecie będziecie Państwo poproszeni o wprowadzenie dodatkowego kodu uwierzytelnienia - kodu PIN dla transakcji internetowych ustanowionego wcześniej w portalu Kartosfera.
Więcej informacji mogą Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej www.bs-wloszczowa.com.pl w zakładce aktualności.
Komunikat
Bank Spółdzielczy we Włoszczowie informuje, iż od dnia 06.05.2019r. nastąpiła zmiana sposobu autoryzacji dyspozycji w systemie eBankNet. Zmiana polegała na zastąpieniu autoryzacji za pomocą list haseł jednorazowych TAN, autoryzacją przy pomocy kodu SMS. Prosimy o pilne zapoznanie się z informacjami na stronie Banku: www.bs-wloszczowa.com.pl. Klienci korzystający z metody autoryzacji za pomocą list haseł mogli wykonywać transakcje przy jej wykorzystaniu nie dłużej niż do dnia 20.05.2019r. włącznie.
Komunikat
Szanowni Klienci! Od 1 stycznia 2018r. wszystkie składki do ZUS będą przekazywane na jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o tym numerze powinni Państwo dostać z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017r. Więcej informacji na temat e-Składki znajdą Państwo na stronie www.zus.pl/eskladka.